DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UCZESTNICTWO W NASZYCH KURSACH

Jeśli masz zaliczony egzamin w naszej Akademii Dietetycznie Poprawni – możesz zamówić dostawę dokumentów (dyplomu, legitymacji oraz zaświadczenia MEN) do Twojego domu. Poniżej opisujemy jak przebiega proces takiego zamówienia.

Pakiet Standard : 29 zł

W skład wchodzi : Drukowany certyfikat + drukowane zaświadczenie MEN

Pakiet Legitymacja : 89 zł

W sład wchodzi : Drukowany certyfikat + drukowane zaświadczenie MEN oraz legitymacja plastikowa ze zdjęciem

Pakiet Dyplom : 99 zł

W skład wchodzi : Drukowany certyfikat + drukowane zaświadczenie Men oraz dyplom w twardej oprawie, format A6 ze zdjęciem

Pakiet Max : 129 zł

W skład wchodzi : Drukowany certyfikat + drukowane zaświadczenie MEN oraz Legitymacja plastikowa ze zdjęciem a także Dyplom w twardej oprawie, format A6 ze zdjęciem

Tylko Legitymacja : 75 zł

W skład wchodzi : Tylko Legitymacja plastikowa ze zdjęciem

Tylko Dyplom : 85 zł

W skład wchodzi : Tylko Dyplom w twardej oprawie, format A6 ze zdjęciem

ZAMÓW LEGITYMACJĘ, DYPLOM lub ZAŚWIADCZENIE MEN

 
 

 Prosimy o uważne przeczytanie poniższej instrukcji. Dowiesz się z niej m.in:

 1. Jakie dokumenty są dostępne dla naszych kursantów?
 2. Jak otrzymać dokumenty?
 3. Ile kosztuje wysyłka?
 4. Ile trwa realizacja?
 5. Jakie swoje dane muszę podać do poszczególnych dokumentów?
 6. Jak to wygląda w praktyce?

AD. 1 Jakie dokumenty są dostępne dla naszych kursantów?

Jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego, wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem 126522, przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy dla Ministerstwa Edukacji Narodowej – mamy prawo do wystawiania legitymacji oraz dyplomów dla uczestników naszych kursów. Każdy uczestnik ma do wyboru kilka możliwości potwierdzenia uczestnictwa w naszych kursach. Są to:

 • Bezpłatny certyfikat – jest to ozdobny, imienny dokument w wersji elektronicznej, w formie pliku PDF. Są tam umieszczone informacje takie jak: tytuł kursu, imię i nazwisko kursanta, data egzaminu, tematyka szkolenia oraz podpis Dyrektora Akademii. Każdy, kto ukończył u nas kurs otrzymuje automatycznie po potwierdzeniu zaliczenia testu końcowego przez egzaminatora. Certyfikat jest dostępny do pobrania poprzez platformę szkoleniową.
 • Certyfikat w wersji papierowej – jest to ozdobny, numerowany, podpisany dokument, w wersji papierowej. Są tam umieszczone informacje takie jak: tytuł kursu, imię i nazwisko kursanta, numer i data certyfikatu, tematyka szkolenia oraz podpis Dyrektora Akademii.
 • Zaświadczenie MEN – dokument przygotowany zgodnie ze wzorem dla placówki kształcenia ustawicznego, drukowany na zielonym giloszu, na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632). Zawiera podstawowe informacje o przebytym szkoleniu, w tym: nazwę kursu, wymiar godzin, imię i nazwisko kursanta, jego datę i miejsce urodzenia oraz numer pesel.
 • Dyplom w twardej, skóropodobnej oprawie, w formacie A6, ze zdjęciem.
 • Legitymacja w formie plastikowej karty, ze zdjęciem.

Wybór rodzaju wysyłanego dokumentu następuje poprzez wybór jednego z niżej opisanych pakietów.

AD. 2 Jak otrzymać dokumenty?

Bezpłatny certyfikat w pliku PDF dostępny jest od razu po zaliczeniu egzaminu, na naszej platformie edukacyjnej. Nie ma potrzeby jego zamawiania, dzieje się to automatycznie i bezpłatnie. Generuje się sam. Jedyne o czym musisz pamiętać, to uzupełnienie swojego imienia i nazwiska w panelu (Moje konto > Ustawienia). Platforma sama uzupełni nazwę Twojego kursu, datę ukończenia i inne dane związane z Twoim kursem.

Pozostałe formy (takie jak dyplom w skóropodobnej oprawie, plastikowa legitymacja w formie karty kredytowej, czy zaświadczenie, zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej) dostępne są po wybraniu i opłaceniu wybranego pakietu dokumentów oraz przesłaniu niezbędnych informacji.

AD. 3 Ile kosztuje wysyłka?

Poniżej do wyboru dajemy 4 możliwości wyboru PAKIETU dokumentów:

 • PAKIET STANDARD zawiera:
  Certyfikat oryginał,
  Zaświadczenie MEN oryginał,
  Koszt 29 zł
 • PAKIET LEGITYMACJA zawiera:
  Certyfikat oryginał,
  Zaświadczenie MEN oryginał,
  Legitymacja plastikowa ze zdjęciem,
  Koszt 89 zł
 • PAKIET DYPLOM zawiera:
  Certyfikat oryginał,
  Zaświadczenie MEN oryginał,
  Dyplom w twardej oprawie, format A6 ze zdjęciem,
  Koszt 99 zł
 • PAKIET MAX zawiera:
  Certyfikat oryginał,
  Zaświadczenie MEN oryginał,
  Legitymacja plastikowa ze zdjęciem,
  Dyplom w twardej oprawie, format A6 ze zdjęciem,
  Koszt 129 zł

AD. 4 Ile trwa realizacja?

W większości wypadków czas realizacji zamyka się w przeciągu 3 tygodni od potwierdzenia opłaty oraz dostarczenia wszystkich potrzebnych danych. Jednak czasami proces druku, produkcji plastikowych legitymacji czy samej przesyłki pocztowej wydłuża się z przyczyn od nas niezależnych. Dlatego rezerwujemy sobie maksymalny czas realizacji do 6 tygodni od potwierdzenia opłaty oraz dostarczenia wszystkich potrzebnych danych od kursanta.

AD. 5 Jakie swoje dane muszę podać do poszczególnych dokumentów?

Podanie poniższych danych jest dobrowolne, ale konieczne do wystawienia dokumentów identyfikujących naszych kursantów.

 1. Pakiet STANDARD – w następnym kroku, poprosimy Cię o podanie w formularzu do zamówienia adresu dostawy, daty i miejsca urodzenia oraz numeru PESEL.
 2. Pakiet LEGITYMACJA – w następnym kroku, poprosimy Cię o podanie w formularzu do zamówienia
  adresu dostawy, daty i miejsca urodzenia oraz numeru PESEL, a także załączenie swojego zdjęcia w formacie JPG.
 3. Pakiet DYPLOM – w następnym kroku, poprosimy Cię o podanie w formularzu do zamówienia
  adresu dostawy, daty i miejsca urodzenia oraz numeru PESEL, a także o wysłanie do nas listownie wydrukowanego zdjęcia (rozmiar 3,5 x 4,5 cm, adres podany niżej).
 4. Pakiet MAX – w następnym kroku, poprosimy Cię o podanie w formularzu do zamówienia
  adresu dostawy, daty i miejsca urodzenia oraz numeru PESEL, a także załączenie swojego zdjęcia w formacie JPG. Ponadto do dyplomu poprosimy Cię o wysłanie do nas listownie wydrukowanego zdjęcia (rozmiar 3,5 x 4,5 cm, adres podany niżej)
Adres do wysyłki zdjęcia do dyplomu:
Akademia Dietetycznie Poprawni
Kamila Jachacy Turecka
ul. Sarmacka 19/154
02-972 Warszawa
 
Uwaga: Jeśli chcesz wkleić zdjęcie do dyplomu we własnym zakresie – nie wysyłaj nam zdjęcia, tylko nas o tym poinformuj w formularzu zamówienia. Nie odpowiadamy za jakość załączonego zdjęcia! 
Informujemy, że są to dane potrzebne wyłącznie do wypełnienia szablonu zaświadczeń, zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632). Państwa dane nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu, zgodnie z przyjętą polityką prywatności.
 

WAŻNE:

Zamówienie na dokumenty zostanie przekazane do realizacji gdy potwierdzimy zaliczenie Twojego testu końcowego, otrzymamy wszystkie wymienione wyżej dane oraz opłata za ww. dokumenty wpłynie na konto Akademii.