DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UCZESTNICTWO W NASZYCH KURSACH

Jeśli masz skończony kurs i zaliczony egzamin w naszej Akademii Dietetycznie Poprawni – możesz zamówić dostawę dokumentów (dyplomu, legitymacji oraz zaświadczenia MEN) do Twojego domu. Poniżej opisujemy jak przebiega proces takiego zamówienia.

Pakiet Standard : 49 zł

W skład wchodzi : Drukowany certyfikat + drukowane zaświadczenie MEN

Pakiet Legitymacja : 99 zł

W skład wchodzi : Drukowany certyfikat + drukowane zaświadczenie MEN oraz legitymacja plastikowa ze zdjęciem

Pakiet Dyplom : 99 zł

W skład wchodzi : Drukowany certyfikat + drukowane zaświadczenie Men oraz dyplom w twardej oprawie, format A6 ze zdjęciem

Pakiet Max : 149 zł

W skład wchodzi : Drukowany certyfikat + drukowane zaświadczenie MEN oraz Legitymacja plastikowa ze zdjęciem a także Dyplom w twardej oprawie, format A6 ze zdjęciem

Tylko Legitymacja : 85 zł

W skład wchodzi : Tylko Legitymacja plastikowa ze zdjęciem

Tylko Dyplom : 85 zł

W skład wchodzi : Tylko Dyplom w twardej oprawie, format A6 ze zdjęciem

ZAMÓW LEGITYMACJĘ, DYPLOM lub ZAŚWIADCZENIE MEN

 
 

 Prosimy o uważne przeczytanie poniższej instrukcji. Dowiesz się z niej m.in:

 1. Jakie dokumenty są dostępne dla naszych kursantów?
 2. Jak otrzymać dokumenty?
 3. Ile kosztuje wysyłka?
 4. Ile trwa realizacja?
 5. Jakie swoje dane muszę podać do poszczególnych dokumentów?

AD. 1 Jakie dokumenty są dostępne dla naszych kursantów?

Jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego, wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem 126522, przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy dla Ministerstwa Edukacji Narodowej – mamy prawo do wystawiania legitymacji oraz dyplomów dla uczestników naszych kursów. Każdy uczestnik ma do wyboru kilka możliwości potwierdzenia uczestnictwa w naszych kursach. Są to:

 • Bezpłatny certyfikat – jest to ozdobny, imienny dokument w wersji elektronicznej, w formie pliku PDF. Są tam umieszczone informacje takie jak: tytuł kursu, imię i nazwisko kursanta, data egzaminu, tematyka szkolenia oraz podpis Dyrektora Akademii. Każdy, kto ukończył u nas kurs otrzymuje automatycznie po potwierdzeniu zaliczenia testu końcowego przez egzaminatora. Certyfikat jest dostępny do pobrania poprzez platformę szkoleniową.
 • Certyfikat w wersji papierowej – jest to ozdobny, numerowany, podpisany dokument, w wersji papierowej. Są tam umieszczone informacje takie jak: tytuł kursu, imię i nazwisko kursanta, numer i data certyfikatu, tematyka szkolenia oraz podpis Dyrektora Akademii.
 • Zaświadczenie MEN – dokument przygotowany zgodnie ze wzorem dla placówki kształcenia ustawicznego, drukowany na zielonym giloszu, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175). Zawiera podstawowe informacje o przebytym szkoleniu, w tym: nazwę kursu, wymiar godzin, imię i nazwisko kursanta oraz numer pesel.
 • Dyplom w twardej, skóropodobnej oprawie, w formacie A6, ze zdjęciem.
 • Legitymacja w formie plastikowej karty, ze zdjęciem.

Wybór rodzaju wysyłanego dokumentu następuje poprzez wybór jednego z niżej opisanych pakietów.

AD. 2 Jak otrzymać dokumenty?

Bezpłatny certyfikat w pliku PDF dostępny jest od razu po zaliczeniu egzaminu, na naszej platformie edukacyjnej. Nie ma potrzeby jego zamawiania, dzieje się to automatycznie i bezpłatnie. Generuje się sam. Jedyne o czym musisz pamiętać, to uzupełnienie swojego imienia i nazwiska w panelu (Moje konto > Ustawienia). Platforma sama uzupełni nazwę Twojego kursu, datę ukończenia i inne dane związane z Twoim kursem.

Pozostałe formy (takie jak dyplom w skóropodobnej oprawie, plastikowa legitymacja w formie karty kredytowej, czy zaświadczenie, zgodne z wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki) dostępne są po wybraniu i opłaceniu wybranego pakietu dokumentów oraz przesłaniu niezbędnych informacji.

AD. 3 Ile kosztuje wysyłka?

Poniżej do wyboru dajemy 4 możliwości wyboru PAKIETU dokumentów:

 • PAKIET STANDARD zawiera:
  Certyfikat oryginał,
  Zaświadczenie MEN oryginał,
  Koszt 49 zł
 • PAKIET LEGITYMACJA zawiera:
  Certyfikat oryginał,
  Zaświadczenie MEN oryginał,
  Legitymacja plastikowa ze zdjęciem,
  Koszt 99 zł
 • PAKIET DYPLOM zawiera:
  Certyfikat oryginał,
  Zaświadczenie MEN oryginał,
  Dyplom w twardej oprawie, format A6 ze zdjęciem,
  Koszt 99 zł
 • PAKIET MAX zawiera:
  Certyfikat oryginał,
  Zaświadczenie MEN oryginał,
  Legitymacja plastikowa ze zdjęciem,
  Dyplom w twardej oprawie, format A6 ze zdjęciem,
  Koszt 149 zł

AD. 4 Ile trwa realizacja?

W większości wypadków czas realizacji zamyka się w przeciągu 3 tygodni od potwierdzenia opłaty oraz dostarczenia wszystkich potrzebnych danych. Jednak czasami proces druku, produkcji plastikowych legitymacji czy samej przesyłki pocztowej wydłuża się z przyczyn od nas niezależnych. Dlatego rezerwujemy sobie maksymalny czas realizacji do 6 tygodni od potwierdzenia opłaty oraz dostarczenia wszystkich potrzebnych danych od kursanta.

AD. 5 Jakie swoje dane muszę podać do poszczególnych dokumentów?

Podanie poniższych danych jest dobrowolne, ale konieczne do wystawienia dokumentów identyfikujących naszych kursantów.

 1. Pakiet STANDARD – w następnym kroku, poprosimy Cię o podanie w formularzu do zamówienia adresu dostawy, daty i miejsca urodzenia oraz numeru PESEL.
 2. Pakiet LEGITYMACJA – w następnym kroku, poprosimy Cię o podanie w formularzu do zamówienia
  adresu dostawy, daty i miejsca urodzenia oraz numeru PESEL, a także załączenie swojego zdjęcia w formacie JPG.
 3. Pakiet DYPLOM – w następnym kroku, poprosimy Cię o podanie w formularzu do zamówienia
  adresu dostawy, daty i miejsca urodzenia oraz numeru PESEL, a także o wysłanie do nas listownie wydrukowanego zdjęcia (rozmiar 3,5 x 4,5 cm, adres podany niżej).
 4. Pakiet MAX – w następnym kroku, poprosimy Cię o podanie w formularzu do zamówienia
  adresu dostawy, daty i miejsca urodzenia oraz numeru PESEL, a także załączenie swojego zdjęcia w formacie JPG. Ponadto do dyplomu poprosimy Cię o wysłanie do nas listownie wydrukowanego zdjęcia (rozmiar 3,5 x 4,5 cm, adres podany niżej)
Adres do wysyłki zdjęcia do dyplomu:
Akademia Dietetycznie Poprawni
Kamila Jachacy Turecka
ul. Sarmacka 19/154
02-972 Warszawa
 
Uwaga: Jeśli chcesz wkleić zdjęcie do dyplomu we własnym zakresie – nie wysyłaj nam zdjęcia, tylko nas o tym poinformuj w formularzu zamówienia. Nie odpowiadamy za jakość załączonego zdjęcia! 
Informujemy, że są to dane potrzebne wyłącznie do wypełnienia szablonu zaświadczeń, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175). Państwa dane nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu, zgodnie z przyjętą polityką prywatności.
 

WAŻNE:

Zamówienie na dokumenty zostanie przekazane do realizacji gdy potwierdzimy zaliczenie Twojego testu końcowego, otrzymamy wszystkie wymienione wyżej dane oraz opłata za ww. dokumenty wpłynie na konto Akademii.